Ik begeleid mensen die de moed en het geduld hebben om bewust hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich zo openstellen om hun eigen zelfgenezende vermogens te stimuleren om daardoor gezond, succesvol en vreugdevol te zijn in het leven. Dit gebeurt op alle vlakken, zowel fysisch, emotioneel, geestelijk, psychisch.

Alle wijsheden en kennis die ik ontdekt heb en verinnerlijkt heb, pas ik toe.

Helende zelfontmoetingen (opstellingen) met de intentie-methode   volgens de IoPT-theorie van Franz Ruppert :

Helende zelfontmoetingen(zelfhelende resonantieprocessen) : In het begin dat ik opstellingen begeleidde waren die gebaseerd op de traditionele familieopstellingen van Bert Hellinger. Nadien heb ik  mijn eigen manier van opstellen ontwikkeld en integreerde ik mijn jarenlange ervaring met opstellingen in Oostenrijk, Duitsland en in mijn eigen praktijk. Intussen ben ik een officiële IoPT-therapeute en zijn de opstellingen geëvolueerd naar helende zelfontmoetingen. Ik werk nu met deze theorie en de intentie-methode. Er wordt nog altijd met resonantiegevers gewerkt maar het doel is de zelfhelende vermogens van de deelnemers te stimuleren en ze zo een meer gezonde autonomie  te laten ontwikkelen.. De vele positieve feedbacks van diegene die hebben deelgenomen tonen mij dat dit een succesvolle manier is.

Ingrijpende gebeurtenissen in ons leven gaan vaak gepaard met gevoelens van angst, machteloosheid, onbegrip, woede. Wanneer deze gevoelens blijven bestaan, ook als de gebeurtenis al lang voorbij is, spreken we van traumatisering. Dit heeft gevolgen voor ons psychisch, emotioneel en lichamelijk functioneren.Schijnbaar onoplosbare problemen in partnerrelaties, ouder-kindrelaties, in het werk en in de samenleving kunnen in verband gebracht worden met traumatisering. Dit heeft ook invloed op de volgende generaties.

Een zelfontmoeting kan ons inzicht, bewustwording en klaarheid brengen en kan ons in ons gevoel brengen zodanig dat we echt kunnen leven en niet enkel overleven. We worden niet meer gedomineerd door iets of iemand anders en we kunnen daardoor meer zijn wie we echt zijn en vrij en gelukkig leven.

Het is belangrijk om ons open te stellen voor onze eigen heling en onze eigen verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven, “Ja” te zeggen tegen onszelf en niet langer alles buiten onszelf te leggen.
Dan brengt een zelfontmoeting ons deze inzichten en helderheid .

Alle thema’s kunnen aan bod komen zowel ziektebeelden als conflicten of moeilijkheden in familieverband, relaties, met vrienden, op het werk, enzovoorts.

Deze zelfontmoetingen gebeuren in groep of individueel en live of online

Individuele consulten :

Selfhealing-consult : vanf het eerste gesprek maken we samen een helende reis doorheen je leven, startend vanuit het voorgeboortelijke tot in het nu. Dit gebeurt  via een gesprek, astrologische inzichten, Nes-scan de Mi-Health en eventueel helende opstellingen. Dit alles wordt ondersteund door energetische druppels van DROPS 15 om het zelfhelingsproces nog beter te stimuleren en te ondersteunen

Het uiteindelijke doel is tot bewustwording, inzicht en positieve verandering te komen.

Een selfhealing-consult kan een heel goeie voorbereiding zijn op een individuele zelfontmoeting of een zelfontmoeting in groep.

Astrologisch consult : hier staat het geboortebeeld centraal.  Uit jouw verhaal en jouw vragen leidt de geboortehoroscoop mij naar de oorzaak, de uitwerking en dan vooral de weg naar de oplossing van een moeilijkheid op fysisch, emotioneel, psychisch en/of geestelijk niveau.

Je kunt mij altijd bereiken op 0495/285827 of ingeborg@selfhealing-center.com voor meer uitleg en informatie.

Tarieven:

Helende Zelfontmoetingen in groep
intentie*inbrenger : 80€
resonantiegever : 15€

Helende zelfontmoeting individueel : 80€

Consult per uur : 65€

This is where the map comes in.

~

Kanunnik Bittremieuxlaan 75
B-8340 ​Sijsele