Ik begeleid mensen die de durf hebben om bewust hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich zo openstellen om hun eigen zelfgenezende vermogens te stimuleren om daardoor gezond, succesvol en vreugdevol te zijn in het leven. Dit gebeurt op alle vlakken, zowel fysisch, emotioneel, geestelijk, metafysisch.

Alle wijsheden en kennis die ik ontdekt heb en verinnerlijkt heb, pas ik toe.

Individuele consulten :

Selfhealing-consult : vanf het eerste gesprek maken we samen een helende reis doorheen je leven, startend vanuit het voorgeboortelijke tot in het nu. Dit gebeurt  via een gesprek, astrologische inzichten, Nes-scan de Mi-Health en eventueel helende opstellingen. Dit alles wordt ondersteund door energetische druppels van DROPS 15 om het zelfhelingsproces nog beter te stimuleren en te ondersteunen

Het uiteindelijke doel is tot bewustwording, inzicht en positieve verandering te komen.

Astrologisch consult : hier staat het geboortebeeld centraal.  Uit jouw verhaal en jouw vragen leidt de geboortehoroscoop mij naar de oorzaak, de uitwerking en dan vooral de weg naar de oplossing van een moeilijkheid op fysisch, emotioneel, psychisch en/of geestelijk niveau.

Mi-Health-behandelingen : deze behandeling is vooral op fysisch niveau en helpt heel goed bij acute en chronische pijnbestrijding, gewrichtsproblemen, verstuikingen, spanningen in nek en schouders en rugproblemen. 3 à 5 behandelingen worden aangeraden.

Opstellingen :

Zelfhelende opstellingen (zelfhelende resonantieprocessen) ook online: In het begin dat ik opstellingen begeleidde waren die gebaseerd op de traditionele familieopstellingen van Bert Hellinger Nu heb ik mijn eigen manier van opstellen ontwikkeld en integreer ik mijn jarenlange ervaring met opstellingen in Oostenrijk, Duitsland en in mijn eigen praktijk. Er wordt nog altijd met representanten gewerkt maar het doel is de zelfhelende vermogens van de deelnemers te stimuleren en ze zo een meer gezonde autonomie ontwikkelen.. De vele positieve feedback van diegene die hebben deelgenomen tonen mij dat dit een succesvolle manier is.

Ingrijpende gebeurtenissen in ons leven gaan vaak gepaard met gevoelens van angst, machteloosheid, onbegrip, woede. Wanneer deze gevoelens blijven bestaan, ook als de gebeurtenis al lang voorbij is, spreken we van traumatisering. Dit heeft gevolgen voor ons psychisch, emotioneel en lichamelijk functioneren.Schijnbaar onoplosbare problemen in partnerrelaties, ouder-kindrelaties, in het werk en in de samenleving kunnen in verband gebracht worden met traumatisering. Dit heeft ook invloed op de volgende generaties.

Een opstelling kan ons inzicht, bewustwording en klaarheid brengen en kan ons in ons gevoel brengen zodanig dat we echt kunnen leven en niet enkel overleven. We worden niet meer gedomineerd door iets of iemand anders en we kunnen daardoor meer zijn wie we echt zijn en vrij en gelukkig leven.

Het is belangrijk om ons open te stellen voor onze eigen heling en onze eigen verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven, “Ja” te zeggen tegen onszelf en niet langer alles buiten onszelf te leggen.
Dan brengt een opstelling ons deze inzichten en helderheid .

Alle thema’s kunnen aan bod komen zowel ziektebeelden als conflicten of moeilijkheden in familieverband, relaties, met vrienden, op het werk, enzovoorts.

Tarieven:

Consult per uur : 65€

Mi-Health-behandeling :
1ste behandeling inclusief een scan : 45€
volgende behandelingen 30€ (meestal 3à5 behandelingen)

opstellingen
opsteller : 75€
representant : 25€

This is where the map comes in.

~

Kanunnik Bittremieuxlaan 75
B-8340 ​Sijsele