• – DOWNLOAD DE FOLDER –

  OPLEIDING TOT SELFHEALING-COACH

  (- semi-online)


  Deze opleiding is gebaseerd op de IOPT-theorie van Prof. Franz Ruppert en de jarenlange ervaring van Ingeborg als Selfhealing-Coach.

  WAT HOUDT DEZE OPLEIDING IN VOOR JOU?

  In deze opleiding bestuderen we samen grondig de IOPT-theorie van Prof. Franz Ruppert:
  • de menselijke psyche,
  • het psychotrauma,
  • ik en het trauma van de identiteit,
  • het hechtingstrauma en het trauma van de liefde,
  • seksualiteit en het seksueel trauma,
  • de dader-slachtofferdynamiek en splitsing,
  • het vroegkinderlijk trauma,
  • mijn lichaam, mijn trauma, mijn ik,
  • IOPT-intentie-methode.

  Daarnaast krijg je de kans om regelmatig zelfhelende resonantieprocessen te ervaren als intentie-inbrenger of resonantiepersoon of toeschouwer. Na ieder proces wordt heel diep ingegaan op wat je ervaren hebt.

  Er zal ook dieper ingegaan worden op gezonde voeding, gezond wonen, gezonde levensstijl.

  Gedurende de acht modules zal Ingeborg iedereen intens begeleiden. Iedere keer opnieuw zal Ingeborg je bewust maken hoe je meer en meer je gezonde delen kunt aanspreken en stimuleren om de getraumatiseerde delen te helen en de overlevingsstrategieën te ontmaskeren.

  Je zult ook leren hoe je een integer selfhealing coach kunt zijn voor jezelf en daardoor meer gezonde relaties op persoonlijk of professioneel vlak kunt hebben. En ook een selfhealing-coach die anderen begeleidt van hart tot hart.

  Het is belangrijk in dit bewustwordingsproces dat je meer en meer je hart opent voor jezelf, zodat je een gezonde, emotionele verbinding kunt maken met jezelf en daardoor in tweede instantie met anderen. Je kunt enkel anderen op een gezonde manier begeleiden als je iedere dag opnieuw zelf bewust je eigen trauma’s heelt en zo meer en meer vanuit je gezonde ik leeft. Je leeft meer en meer je eigen leven met je eigen voelen, eigen willen en eigen handelen.

  VOOR WIE IS DE OPLEIDING BEDOELD?

  De opleiding is bedoeld voor personen die:

  • de weg naar zichzelf wensen te herontdekken en hun eigen leven te leiden met hun eigen wil, hun eigen gevoelens, hun eigen doelen. Kortom voor wie een Selfhealing-Coach wenst te zijn voor zichzelf.
  • zelf wensen te starten als Selfhealing-Coach (voor hen zijn er extra supervisie-dagen voorzien en is er mogelijkheid tot verdere verdieping in extra workshops na de opleiding).
  • professioneel mensen begeleiden of met mensen werken, zoals therapeuten, osteopaten, sociaal werkers, leerkrachten etc…
  • Deze opleiding richt zich dus op personen die zichzelf en anderen deskundig, verantwoordelijk, empathisch en verdraagzaam wensen te ontmoeten en te begeleiden.
  • Als voorbereiding, aanvulling en ondersteuning bij deze opleiding is het aan te raden om een paar van de boeken van Franz Ruppert te lezen, zoals het boek: Bevrijding van trauma, angst en onmacht. Er zijn nog andere boeken vertaald in het Nederlands.

  WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN?

  1. Je krijgt een dieper inzicht in de baanbrekende theorieën en concepten van professor Ruppert over identiteitsontwikkeling en hoe trauma’s deze ontwikkeling beïnvloeden. Dit heeft betrekking op de ontwikkeling van ons ik, onze wil en alle andere psychische structuren. Er zal ook geleerd worden hoe te werken met de gespleten persoonlijkheidsstructuren veroorzaakt door trauma. Tijdens deze opleiding krijg je de kans om zelf jouw intenties op te stellen door zelfhelende opstellingen. Daardoor kan je meer je gezonde ik aanspreken en stimuleren om de traumadelen te erkennen en te helen en de overlevingsstrategieën te ontmaskeren.
  2. Alles wat je leert tijdens deze unieke opleiding zal je kunnen integreren in jouw dagdagelijks leven. Zo word je iedere dag bewuster van jouw triggers, jouw overlevingsstrategieën en je zal ze sneller kunnen erkennen.
  3. Je leert bewuster om te gaan met gezonde voeding en drank, gezond wonen, gezonde levensstijl, dus “een gezonde geest in een gezond lichaam”.
  4. Als je dit wenst, zal je zelf zelfhelende opstellingen en mensen kunnen begeleiden en ondersteunen in hun weg naar zichzelf. Hiervoor organiseert Ingeborg extra workshops en supervisiedagen.

  Door de jarenlange ervaring van Ingeborg en de vele opleidingen die zij gevolgd heeft en nog altijd volgt, is zij de geschikte persoon om jou te begeleiden in deze processen en bewustwording.

  HOE VERLOOPT HET PRAKTISCH?

  De opleiding is gespreid over acht weekends.

  Drie in Selfhealing-Center te Sijsele en vijf online.

  • 26 en 27 september 2020 bij Selfhealing-Center Sijsele

  • 24 en 25 oktober 2020 online

  • 28 en 29 november 2020 online

  • 23 en 24 januari 2021 online

  • 27 en 28 februari 2021 bij Selfhealing-Center Sijsele

  • 27 en 28 maart 2021 online

  • 08 en 09 mei 2021 online

  • 05 en 06 juni 2021 bij Selfhealing-Center Sijsele

  • De modules bij Selfhealing-Center zijn telkens van 9:30 tot 18:30.

  • De bio-lunches en pauzes met gezonde hapjes en drank zijn inbegrepen.

  • De online modules zijn telkens van 9:00 tot 18:30,

  met regelmatig pauzes om even op adem te komen en kort te ontspannen.

  PRIJS EN INSCHRIJVING

  1730 € incl. BTW

  Inbegrepen in de prijs:

  • Lesmateriaal

  • Soep, lunch en dessert, alles bio tijdens de 3 weekends
  bij Selfhealing-Center

  • Gezonde hapjes en drank tijdes de pauzes

  • 2 persoonlijke consultaties (online of live) van 1 uur
  bij Ingeborg

  • Je kan inschrijven tot 31 juli 2020.

  • Er is plaats voor minimum 7 tot maximum 12 personen.

  • Schrijf je in per mail: ingeborg@selfhealing-center.com

  Jouw inschrijving is bevestigd na betaling op:

  Selfhealing-Center

  IBAN BE61 73601396 3317

  Als je in delen wenst te betalen,
  neem dan gerust contact op met Ingeborg.

 • 22 en 23 augustus 2020

  Gun jezelf deze 2 dagen waarin handvatten en middelen worden aangereikt om jouw zelfhelende vermogens te stimuleren.
  Door deze handvatten kan je de gezonde delen van jezelf stimuleren en aanspreken om  jouw diepgekwetste en getraumatiseerde delen te helen en de overlevingsstrategieën te deprogrammeren.
  Deze tweedaagse is een combinatie van theorie, veel praktijk, een paar getuigenissen en tussendoor een heerlijke vegetarische lunch, gezond hapje en drankje tijdens de pauzes (alles bio).

  Praktisch :
  Welkom telkens vanaf 9:00
  Start : 9:30
  Einde : 17:00
  Prijs : 195 € (inclusief lunches)
  Inschrijven : ingeborg@selfhealing-center.com
  Inschrijving is bevestigd na betaling op :
  Selfhealing-Center
  IBAN : BE61 73601396 3317

  Waar : Selfhealing-Center, Kanunnik Bittremieuxlaan 75, 8340 Sijsele

 • Deze opstellingen gaan door in Selfhealing – Center, Kanunnik Bittremieuxlaan 75, 8340 Sijsele, telkens van 13:15 tot 17:30

  In het begin dat ik opstellingen begeleidde waren die gebaseerd op de traditionele familieopstellingen van Bert Hellinger Nu heb ik mijn eigen manier van opstellen ontwikkeld en integreer ik mijn jarenlange ervaring met opstellingen in Oostenrijk, Duitsland en in mijn eigen praktijk. Er wordt nog altijd met representanten gewerkt maar het doel is de zelfhelende vermogens van de deelnemers te stimuleren en ze zo een meer gezonde autonomie ontwikkelen.. De vele positieve feedback van diegene die hebben deelgenomen tonen mij dat dit een succesvolle manier is.

  Ingrijpende gebeurtenissen in ons leven gaan vaak gepaard met gevoelens van angst, machteloosheid, onbegrip, woede. Wanneer deze gevoelens blijven bestaan, ook als de gebeurtenis al lang voorbij is, spreken we van traumatisering. Dit heeft gevolgen voor ons psychisch, emotioneel en lichamelijk functioneren.Schijnbaar onoplosbare problemen in partnerrelaties, ouder-kindrelaties, in het werk en in de samenleving kunnen in verband gebracht worden met traumatisering. Dit heeft ook invloed op de volgende generaties.

  Een opstelling kan ons inzicht, bewustwording en klaarheid brengen en kan ons in ons gevoel brengen zodanig dat we echt kunnen leven en niet enkel overleven. We worden niet meer gedomineerd door iets of iemand anders en we kunnen daardoor meer zijn wie we echt zijn en vrij en gelukkig leven.

  Het is belangrijk om ons open te stellen voor onze eigen heling en onze eigen verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven, “Ja” te zeggen tegen onszelf en niet langer alles buiten onszelf te leggen.
  Dan brengt een opstelling ons deze inzichten en helderheid .

  Alle thema’s kunnen aan bod komen zowel ziektebeelden als conflicten of moeilijkheden in familieverband, relaties, met vrienden, op het werk, enzovoorts.

  Deelnemen kan als representant (25€) of als opsteller/thema inbrenger (75€).

  Je bent ook van harte welkom indien je graag wenst kennis te maken met opstellingen en gewoon als toeschouwer (25€) wenst deel te nemen .

  Indien je bij inschrijving beslist om deel te nemen aan 2 workshops bv eerst als toeschouwer/representant en de volgende als opsteller, dan betaal je 90 ipv 100€. Indien je 2 x iets opstelt is het 130€ ipv 150.
  Graag vooraf inschrijven en het bedrag storten op de rekening van Selfhealing-Center :
  BE61736013963317

This is where the map comes in.

~

Kanunnik Bittremieuxlaan 75
B-8340 ​Sijsele