Deze opstellingen gaan door in Selfhealing – Center, Kanunnik Bittremieuxlaan 75, 8340 Sijsele, telkens van 13:15 tot 17:30

In het begin dat ik opstellingen begeleidde waren die gebaseerd op de traditionele familieopstellingen van Bert Hellinger Nu heb ik mijn eigen manier van opstellen ontwikkeld en integreer ik mijn jarenlange ervaring met opstellingen in Oostenrijk, Duitsland en in mijn eigen praktijk. Er wordt nog altijd met representanten gewerkt maar het doel is de zelfhelende vermogens van de deelnemers te stimuleren en ze zo een meer gezonde autonomie ontwikkelen.. De vele positieve feedback van diegene die hebben deelgenomen tonen mij dat dit een succesvolle manier is.

Ingrijpende gebeurtenissen in ons leven gaan vaak gepaard met gevoelens van angst, machteloosheid, onbegrip, woede. Wanneer deze gevoelens blijven bestaan, ook als de gebeurtenis al lang voorbij is, spreken we van traumatisering. Dit heeft gevolgen voor ons psychisch, emotioneel en lichamelijk functioneren.Schijnbaar onoplosbare problemen in partnerrelaties, ouder-kindrelaties, in het werk en in de samenleving kunnen in verband gebracht worden met traumatisering. Dit heeft ook invloed op de volgende generaties.

Een opstelling kan ons inzicht, bewustwording en klaarheid brengen en kan ons in ons gevoel brengen zodanig dat we echt kunnen leven en niet enkel overleven. We worden niet meer gedomineerd door iets of iemand anders en we kunnen daardoor meer zijn wie we echt zijn en vrij en gelukkig leven.

Het is belangrijk om ons open te stellen voor onze eigen heling en onze eigen verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven, “Ja” te zeggen tegen onszelf en niet langer alles buiten onszelf te leggen.
Dan brengt een opstelling ons deze inzichten en helderheid .

Alle thema’s kunnen aan bod komen zowel ziektebeelden als conflicten of moeilijkheden in familieverband, relaties, met vrienden, op het werk, enzovoorts.

Deelnemen kan als representant (25€) of als opsteller/thema inbrenger (75€).

Je bent ook van harte welkom indien je graag wenst kennis te maken met opstellingen en gewoon als toeschouwer (25€) wenst deel te nemen .

Indien je bij inschrijving beslist om deel te nemen aan 2 workshops bv eerst als toeschouwer/representant en de volgende als opsteller, dan betaal je 90 ipv 100€. Indien je 2 x iets opstelt is het 130€ ipv 150.
Graag vooraf inschrijven en het bedrag storten op de rekening van Selfhealing-Center :
BE61736013963317